תחומי פעילות

ריבוע כחול נדל"ן

רבוע כחול נדל"ן הוקמה ע"י החברה בשנת 2005 מסגרת ארגון מחדש בקבוצה כך  שמרבית נכסי הנדל"ן של הקבוצה הועברו  לרבוע כחול נדל"ן

תחום הנדל"ן המניב

בבעלות רבוע כחול נדל"ן נכסים בהיקף של כ- 270 אלף מ"ר. לחברה כ-120 נכסים, מרביתם מושכרים לקבוצת אלון רבוע כחול ישראל.

החברה מנהלת את פעילות השכרת הנדל"ן המניב שבבעלותה ואת השבחתו, בדרך של תוספת אחוזי בנייה ושימושים. בנוסף, הרחיבה החברה את פעילותה תוך ייזום ופיתוח של פרויקטים ועסקאות בתחום הנדל"ן המניב והרחבת שימושים למשרדים ולוגיסטיקה.

לאתר ריבוע כחול נדל"ן