קשרי משקיעים

דוחות כספיים למשקיעים 2010-2016

כל הדוחות מוצגים בשקלים, עם טור המרה לדולרים לנוחות. 

תוכלו לצפות בדוחות במלואם או להורידם בפורמט PDF 

לצפייה בקבצי PDF עליכם להוריד למחשב Adobe Reader.

על מנת לקבל עותקים של הדוחות הכספיים ו/או 20F בדואר ללא תשלום, נא לפנות בכתב עם פרטיכם המלאים ל- cfo@bsi.co.il

2016

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחו"ת כספיים אלון רבוע כחול - עברית Open
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open

2015

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחו"ת כספיים אלון רבוע כחול - עברית Open Open Open Open
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open Open Open Open
20F Open

2014

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחו"ת כספיים אלון רבוע כחול - עברית Open Open Open Open
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open Open Open Open
20F Open

2013

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחו"ת כספיים אלון רבוע כחול - עברית Open Open Open Open
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open Open Open Open
20F Open

2012

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open Open Open Open
דוחו"ת כספיים אלון רבוע כחול - עברית Open Open Open Open
20F Open

2011

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open Open Open Open
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - עברית Open Open Open Open
20F Open

2010

שם הדו"ח Q1 Q2 Q3 סוף שנה
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - English Open Open Open Open
דוחות כספיים אלון ריבוע כחול - עברית Open Open Open Open
20F Open