אחריות תאגידית

מדיניות מעורבות חברתית

מדיניות המעורבות החברתית של קבוצת אלון גובשה על ידי פורום ההיגוי האסטרטגי של הקבוצה, ואושרה על ידי ועדת האחריות התאגידית של הדירקטוריון. המדיניות מתייחסת למטרותיה של הפעילות החברתית, נושאיה, עקרונות הפעולה, מקורות התקציב ואחריות ליישום.

המדיניות מכתיבה את נושאי הפרויקטים החברתיים שהקבוצה מעורבת בהם, וכן את יעדיהן של התרומות וההתרמות בקופה של הרשתות הקמעונאיות בקבוצה.

מאפייני המעורבות החברתית: קהל, תחומים, מחויבות

הפעילות החברתית תופנה לשלוש קבוצות עיקריות:

  • עובדים ובני משפחותיהם
  • לקוחות
  • הקהילות הסמוכות לאתרי הפעילות של הקבוצה
המעורבות החברתית תתמקד בתחומים הקשורים לפעילות הליבה של החברות בקבוצה:
  • החוויה המשפחתית, בדגש על ערכים ויחסים במשפחה, ובילוי משותף
  •  אורח חיים בר-קיימא במשפחה (sustainable living), בדגש על צרכנות נבונה, בריאות ובטיחות, שמירה על איכות הסביבה

המשפחות בישראל שונות זו מזו, ומגוונות בהרכביהן ובאופי היחסים בין בני המשפחה. הפעילות של הקבוצה מיועדת למשפחות באשר הן, מכל קבוצות האוכלוסייה, ובכל הרכב וסגנון חיים.

הפעילות תהיה אסטרטגית וארוכת-טווח, ותתבסס עלשיתופי פעולהעם ארגונים מהמגזר הציבורי והחברתי, המתמחים בנושאים אלה.