אחריות תאגידית

מדוע בחרנו להתמקד במשפחה?

על-מנת להגדיל את המקצועיות ואת האפקטיביות של פעילותנו החברתית, החלטנו להתמקד בתחום חברתי אחד: קידום איכות חיי המשפחה. המעורבות החברתית של כל החברות בקבוצה, כולל תרומות והתרמת-לקוחות בקופה, מתמקדת בתחום זה.

רבים הצרכים החברתיים בישראל הדורשים סיוע ותמיכה מצד המגזר העסקי, וכל אחד מהם חשוב ביותר. אולם בדיקה מעמיקה לימדה אותנו כי המשפחה, כיחידה בפני עצמה, טרם קיבלה את תשומת הלב הראויה מבחינה חברתית. זאת ועוד - המשפחה היא מקור העוצמה של הפרט ואבן היסוד של הקהילה, ולכן חיזוק חוסן המשפחה יכול להשפיע לטובה על החברה הישראלית כולה.

הערך המוסף שלנו

המשפחה הישראלית ניצבת בלב הפעילות הקמעונאית של קבוצת אלון. כמעט כל החברות בקבוצה קשובות לצרכיהן של משפחות, לומדות להכיר את עולמן, ומספקות להן שירותים ומוצרים.

בנוסף, מאחורי כל אחת ואחד מ- 12,000 עובדי הקבוצה ניצבת משפחה.

משמעות הדבר היא שקבוצת אלון משפיעה, בדרכים שונות, על איכות חייהן של משפחות רבות בישראל. כעת מבקשת הקבוצה להוסיף מימד חברתי להשפעה זו, כחלק מתפיסת האחריות החברתית שלה. המעורבות החברתית באה לידי ביטוי בפעילויות עם העובדים, הלקוחות, והקהילות השכנות.

להרחבה, ראו מדיניות מעורבות חברתית וכן פרויקטים ופעילויות.

אסנת הראל, מנכ"לית מכון אדלר, על הקשר בין משפחה וקיימוּת            

"ערכי היסוד החיוניים כל כך לקיימות חברתית, כגון מועילות, אזרחות טובה, ראיית האחר, התנהגות בחנות ובמקום העבודה – כל אלה ואחרים נירשמים בשנות הילדות. להורים השפעה עצומה על האופן בו יחיו הילדים את בגרותם, על האופן בו יתייחסו לעבודה, יתרמו לסביבה ולחברה. היחסים במשפחה משפיעים ישירות על תיפקוד העובד ועל תרומתו להצלחת הארגון, ולהיפך.

לכן, לחברות יש אינטרס מובהק בחיזוק המשפחה, בטיפוח האווירה המשפחתית ובהקניית כלים ומיומנויות להורות רלוונטית."