אחריות תאגידית

דירוג מעלה ומדד מעלה בבורסה לנירות ערך בתל-אביב

דירוג מעלה מדרג את החברות הגדולות במשק לפי מידת עמידתן בקריטריונים של אחריות תאגידית בתחומים הבאים:
אתיקה בעסקים, ממשל תאגידי, סביבת עבודה, איכות הסביבה, מעורבות בקהילה,

ניהול אחריות תאגידית, דיווח.

ההשתתפות בדירוג הינה וולונטרית, ומחייבת מענה על שאלון בן יותר מ- 100 שאלות. הדירוג מבוצע בהתאם למודל של חברת הייעוץ McKinsey & Company ומבוקר על ידי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר.

החברות הציבוריות המשתתפות בדירוג, נכללות ב'מדד מעלה' של הבורסה לניירות ערך בת"א.

 

קבוצת אלון בדירוג מעלה 2014

ארבע חברות מקבוצת אלון משתתפות בדירוג מעלה 2014, לצד 73 חברות פרטיות וציבוריות, מהגדולות והמובילות במשק.

אלון רבוע כחול (כולל מגה קמעונאות) ודרך ארץ משתתפות בדירוג מזה שנים רבות, ומדורגות בקטגורית הפלטינה.

החברות דור אלון ורבוע כחול נדל"ן משתתפות בדירוג זו שנה שלישית, ומדורגות בקטגורית הזהב.

לימור גנות, מנכ"לית משותפת של קבוצת אלון רבוע כחול, השתתפה באירוע פתיחת המסחר בבורסה, בכנס לחשיפת דירוג מעלה ומדד מעלה הבורסאי, שהתקיים ב- 10 ביוני בתל אביב.

לעיון במדיניות הסביבתית של מגה קמעונאות ולביצועים הסביבתיים של החברה בשנת 2013 נא להקליק כאן

קישור לדירוג מעלה 2014 אתר מעלה  

קישור למדד ת"א – מעלה באתר הבורסה