אחריות תאגידית

שיתופי פעולה עם גופים ציבוריים וחברתיים

נסיוננו רב-השנים בשיתופי פעולה עם גורמים כגון משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע וארגונים נוספים, לימד אותנו כי הדיאלוג והשותפות הם דרכי הפעולה הטובות והאפקטיביות ביותר עבורנו ועבור הקהילה.

לכן, המעורבות החברתית של קבוצת אלון מתבססת על שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים וציבוריים, המתמחים בהיבטים שונים של קידום איכות חיי המשפחה. אנו מכירים ביכולותיהם המקצועיות הייחודיות של ארגונים אלה, ורואים חשיבות בשיתוף פעולה בין-מגזרי, כאמצעי ליצירת סינרגיה בין חוזקות משלימות של ארגונים במגזרים השונים. הכרה זו מעוגנת במדיניות המעורבות החברתית שלנו.

השותפים החברתיים שלנו

בעזרת השותפים החברתיים אנו לומדים את הצרכים החברתיים של משפחות בישראל, ויחד עמם מנסים לפתח פתרונות חדשים או לתמוך בהבאת פתרונות קיימים למשפחות נוספות.

הארגונים עמם יש לנו שיתופי פעולה מהותיים הם:

מכון אדלר – פיתוח יחסים טובים במשפחה; ג'וינט התנדבות – פיתוח תכנית התנדבות משפחתית; קשר – סיוע למשפחות בהן ילדים עם צרכים מיוחדים; פעמונים – סיוע למשפחות לחיות חיים כלכליים מאוזנים ואחראים; ידיד – העצמת משפחות באמצעות ידע על מיצוי זכויות, רעות-אשל – יעוץ ותמיכה למשפחות המטפלות בזקנים; בטרם– קידום בטיחות ילדים בבית ובמשפחה; אור ירוק – קידום בטיחות נהגים צעירים.

להרחבה ראו פרויקטים ופעילויות

תמי קרישפין, מנכ"לית ארגון קשר, על החיבור בין העולם העסקי והחברתי

הבחירה של קבוצת אלון להתמקד בנושא המשפחה מתאימה לנו כמו כפפה ליד, מכיוון שתחום העיסוק שלנו הוא משפחות עם צרכים מיוחדים. גישתה החדשנית של קבוצת אלון מדברת על חיזוק החברה הישראלית דרך חיזוק המרקם המשפחתי. זוהי תפיסה שמלמדת לדוג במקום לחלק דגים. התחום העסקי והתחום החברתי הם שני עולמות שונים, ויחד הצלחנו ליצור את החיבור ולייצר סינרגיה ביניהם.