תחומי פעילות

מתחמי תדלוק ומסחר

קבוצת אלון ריבוע כחול ישראל, הביאה לישראל סטנדרט חדש של שירות, מחויבות לאיכות הסביבה ומחירים תחרותיים לתחום הדלק והאנרגיה עם הקמת 'דור אלון' ולמעלה מ-200 תחנות תדלוק בפריסה ארצית רחבה

רוב התחנות הן בתפעולה של חברת דור אלון ניהול מתחמים קימעונאיים בע"מ, חברת בת של חברת דור אלון אנרגיה בישראל, שאר התחנות הינן תחנות בבעלות פרטית או שותפויות עם קיבוצים.

בתחנות דור אלון מסלולי שירות עצמי לתדלוק מוזל בהם נהנים לקוחותינו מהנחות גבוהות במחירי דלקים.